2 de setembre del 2011

Moixent forestal arrasa amb el que queda i frena la regeneració natural