11 de juliol del 2013

Documental sobre la lluita a l'horta de La Punta