9 de març del 2014

Campus Mc Donald's i la seva ànsia imperialista