15 de setembre del 2019

SECCIÓ HORTS URBANS


La secció d’horts urbans és un espai on poder cultivar productes ecològics al mateix origen, tant de producció com de consum. També és un espai social on poder compartir vivències amb la resta d’usuaris. Espai ideal on les persones poden  mantenir les seues condicions físiques en un estat saludable com a conseqüència de la pràctica agrícola agroecològica i de la ingesta dels productes elaborats allí mateix.
Qualsevol persona interessada  pot sol·licitar una parcel·la, la qual està regida per una normativa que regula els usos i activitats que poden dur-se a terme a les hortes.
També s’utilitzen els horts per a practicar educació ambiental amb persones susceptibles de sofrir exclusió social i col·laborem diàriament amb el CRIS d’Ontinyent
D'igual manera, cada cert temps, s’organitzen trobades entre els diferents usuaris i no
usuaris dels horts per reflexionar sobre temes que ens afecten al nostre dia a dia de mentre sopem, dinem o esmorzem.
L’objectiu és no perdre la cultura de cultiu de l’horta, afavorir el contacte entre les persones i la terra, aprendre a cultivar i valorar els productes propis i estimar la terra.
Aquesta activitat agrícola ens permet utilitzar els horts com a reservori in situ de les nostres llavors autòctones mitjançant la sembra d’aquestes any a any.