1 d’octubre del 2019

CAMPANYA REFORESTACIÓ 2019

La campanya de reforestacions 2019-2020 s'iniciarà en aquest mes d'octubre i es perllongarà fins a l'inici del mes d'abril. No es plantetja un calendari determinat, sinó que les convocatòries es produiran en funció de les condicions ambientals que s'hi donen amb el pas del temps. Per la qual cosa, caldrà estar pendents del correu electrònic on es rebran les convocatòries.

Paral·lelament al desenvolupament de les reforestacions, realitzarem tasques de manteniment del viver (al barri de l'Ermiteta, al carrer de Sant Antoni) on, especialment en els mesos de tardor i hivern, s'hi acumula la major part del treball, per coincidir amb els moments de sembra de llavors i de trasplantament de plançons a recipients més grans. 

En aquest sentit, aquest dissabte 5 d'octubre, a partir de les 16:00 hores, quedarem per a replegar llavors (roure de fulla petita i servera), per a la qual cosa, ens trobarem a la plaça de la Coronació (el barranquet).