18 de setembre del 2019

SECCIÓ STOP CREMES

Aquesta secció promou una gestió alternativa a la crema dels restes vegetals provinents de l’agricultura  i jardineria.
Des de fa uns anys l’objectiu d’aquesta secció:
  •  és donar alternatives viables a l’actual Pla Local de Cremes agrícoles i aportar propostes per anar canviant l’actual Pla Local i aconseguir minimitzar la crema com instrument d’eliminació de matèria vegetal. 
  • informar a la gent de l’alternativa de la trituració de les restes vegetals sinó, com fer un bon ús d’elles, ja que ben tractades poden convertir-se en compost per als nostres camps, és a dir, una ferramenta per millorar l’estructura dels nostres sòls agraris.
  • reduir al mínim les emissions de CO2 a l’atmosfera i altres gasos que provoquen l’efecte hivernacle.

Una de les finalitats d’aquesta secció és crear un grup de voluntariat, amb col·laboració amb l’Ajuntament i altres organitzacions, que es desplace al llarg i ample del terme d’Ontinyent informant en els dies de cremes als nostres veïns d’allò que hi poden arribar aconseguir si canvien la seua forma d’operar amb les restes vegetals. Això implica tant els beneficis ambientals, com l’ús sostenible de les nostres explotacions agràries.
Per altra banda, també s’informa d’on poden sol·licitar eixe servici i que serie de documentació es requereix per tal de fer-ho.

Aquesta secció ha sigut creada per poder canviar la mentalitat de la gent a poc a poc i anar transaccionant cap a un model de gestió dels residus més sostenible.