28 de setembre del 2012

Avui, en el Seminari celebrat al Jardí Botànic sobre l'ús dels xiprers en la formació de barreres verdes, en la lluita contra els incendis forestals, hi ha hagut una comunicació d'Óscar Prada (Foro Asturias Sostenible para el conocimiento y desarrollo rural) sobre la Custòdia del Territori, en què s'ha fet menció al treball de la Colla Ecologista l'Arrel. En la foto que s'adjunta es pot veure un detall de la seua intervenció. Per altra banda, en el següent enllaç es pot veure un xicotet vídeo que parla sobre restauracions forestals i el concepte de la facilitació, de la mà de Julio Alcántara de la Universitat de Jaen. Aquest és el procés natural de successió vegetal i consisteix en què les espècies a introduir en un ecosistema determinat són facilitades per les ja existents, anomenades nodrissa. Aquestes últimes exerceixen una protecció de les espècies facilitades, disminuint la dessecació excessiva provocada per una forta insolació o efecte del vent. Ací és on prenen importància els nostres matollars que tanta gent menysprea, perquè són les argelagues, els romanins, els llentiscles, etc... els elements que creen les condicions per a que s'establisca una vegetació més evolucionada. Aquest és un dels fonaments de les actuacions de la Colla Ecologista l'Arrel en les seues restauracions forestals. http://www.youtube.com/watch?v=bRKSDMM3zdI&feature=player_embedded Esperem que la pluja que cau i la que s'espera, servisca per a regar amb abundància les nostres terres. De moment que caiga mansa i en quantitat. Ben prompte, mamprendrem les aixades una altra vegada.