17 de novembre de 2012

El negoci del fem. Bèlgida, un exemple de corrupció i atentat ambiental