11 de maig del 2014

No a la planta, totes a la manifestació de Castelló de Rugat!