11 de maig de 2014

No a la planta, totes a la manifestació de Castelló de Rugat!