15 de setembre del 2019

SECCIÓ BANC DE LLAVORS


La secció de banc de llavors està constituïda per una sala cedida per l’ajuntament on es
troba ubicada la nevera amb totes les llavors tradicionals conservades durant el pas
dels anys per llauradors associats a la Colla ecologista l’Arrel.

Allí, una vegada a l'any, es realitza una reunió entre els distints llauradors encarregats
de la conservació de diferents varietats per veure com ha anat l’any i quines seran les
varietats més necessitades de reproducció de cara a l’any següent.

Com que l'existència de llauradors que es preocupen per la conservació de les llavors
autòctones de la Vall d’Albaida ha anat disminuint, s’ha vist una bona manera
de aconseguir aquesta conservació mitjançant la cooperació amb els usuaris dels horts.

És per això que els usuaris dels horts poden sol·licitar les llavors a l’àrea del banc de
llavors de l’Arrel per poder cultivar-les als horts urbans.