15 de setembre del 2019

SECCIÓ RESTAURACIONS FORESTAL.


La secció de reforestació de l’Arrel és una secció pensada per reproduir plançons autòctons dels nostres boscos mediterranis. És per això que l’Arrel té un viver forestal propi on es reprodueixen les espècies que després s’usen en les repoblacions i activitats de reforestació forestal. Les tasques són les següents:
1- Reproduir els plançons al viver forestal propietat de La Colla Ecologista l’Arrel.
2- Buscar i trobar els millors llocs en les nostres serres per poder establir un nucli de dispersió de flora autòctona.
3- Organitzar el voluntariat  per poder realitzar les reforestacions i dur-les a terme en el moment adequat.
4-Organitzar i coordinar les col·laboracions amb diferents entitats.
5- Divulgar  coneixements associats a aquesta pràctica mitjançant xarrades i tallers educatius.
6- Realitzar qualsevol activitat proposada pels socis que tinga interés i s’adeqüe al propòsit de millorar l’ecosistema local.
La reproducció al Viver forestal de l’Arrel compta amb les espècies següents:
1) Juniperus phoenicea
2) Crataegus monogyna
3) Sorbus aria
4) Prunus spinosa
5) Fraxinus ornus
6) Viburnum tinus
7) Taxus baccata
8) Quercus faginea
9) Buxus sempervirens
10) Acer opalus ssp. granatensis
11) Rosa canina
12) Quercus ilex ssp. ballota
13) Sorbus domestica
14) Arbutus unedo

Per altra banda, aquesta secció també du a terme un projecte d’instal·lació de caixes-niu en unes àrees determinades i un grup de voluntariat.